máy lọc kk samsung

Máy lọc không khí Samsung 90m2 AX90R7080.


Xem chi tiết

Máy lọc không khí Samsung 90m2 AX90R7080.

15.000.000₫
Khí hậu ở Việt Nam thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết hay mưa dầm dài ngày và trời nồm cao vào cuối năm. Khi đó, hơi...
Xem chi tiết
Máy lọc không khí Samsung 60m2 AX60R5080WD.


Xem chi tiết

Máy lọc không khí Samsung 60m2 AX60R5080WD.

10.500.000₫
Khí hậu ở Việt Nam thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết hay mưa dầm dài ngày và trời nồm cao vào cuối năm. Khi đó, hơi...
Xem chi tiết
Máy lọc không khí samsung 40m2 AX40R3030WM


Xem chi tiết

Máy lọc không khí samsung 40m2 AX40R3030WM

7.390.000₫
Khí hậu ở Việt Nam thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết hay mưa dầm dài ngày và trời nồm cao vào cuối năm. Khi đó, hơi...
Xem chi tiết